EFT sessie

De eerste sessie begint met een intakegesprek, of het aanvullen van een eventueel voorafgegaan telefonisch intakegesprek. Je vertelt waarvoor je gekomen bent, wat je verwachtingen zijn. En ik stel je wat vragen om het plaatje helder te krijgen, ik vraag je wat je zoal hebt gedaan op gebied waarvoor je gekomen bent. Ik check of er geen sprake is van contra-indicaties zoals zwangerschap of psychische stoornissen. We bespreken wat je kunt verwachten. Dan stel ik een plan van aanpak voor. Als we elkaar nog niet eerder ontmoet hebben, dan is daarna het moment om te kijken of we allebei het een goed idee vinden om verder te gaan. Vervolgens geef ik een korte uitleg over de Emotional Freedom Technique. En dan zo snel mogelijk aan de slag! Zodat je hopelijk ervaart dat het kloppen je op zijn minst verlichting en ontspanning geeft. Tussen de kloprondes bespreken we wat er gebeurt en ook aan het einde van het consult wisselen we kort uit wat we waargenomen hebben. En als je wilt maken we een vervolgafspraak.

Vervolgconsulten zullen beginnen met het kort bespreken van wat er naar aanleiding van de vorige keer is ervaren. We kijken of er nieuwe dringende zaken zijn die in het plan van aanpak moeten worden meegenomen.

Het is lastig in te schatten hoeveel sessies er nodig zijn. Een eenmalige heftige gebeurtenis is soms best in een keer los te laten, maar een oud patroon uit je jeugd duurt langer. 

NB: Consulten kunnen ook via Skype worden gegeven, dat gaat heel goed!